Der kræves cookies for at alle funktioner på denne webside kan anvendes. Aktiver cookies, og genstart browseren. Når en cookie er opdateret, vises en dialogboks.

Denne hjemmeside anvender cookies til udførelse af funktioner, for at opnå brugervenlighed og til brug for statistik. Du kan når som helst ændre denne indstilling ved at klikke på »ændre indstillinger«. Hvis du vil tillade brug af cookies, skal du klikke på »Ja, jeg accepterer«. Vores datasikkerhedspolitik

Bosch former ændringen af drivlinjen

Ny division samler kompetencen

  • Elektromobilitet er et vigtigt område i fremtiden
  • Forbrændingsmotoren er fortsat en vigtig del af kombinationen af forskelli-ge drivlinjetyper
  • Ny division Powertrain Solutions med 88.000 medarbejdere
  • Bosch er aktivt med til at forme ændringen inden for mobilitet og udnytter alle sine muligheder
 
 
 

Kontaktpersoner


Lisa Berg Nielsen
Communications Manager
Robert Bosch A/S
Telegrafvej 1
2750 Ballerup
Telefon +45 44 89 89 89

 

08.02.2017 | Bosch-koncernen | Koncernnyheder

Bosch vurderer, at der vil blive fremstillet næsten 20 millioner hybrid- og elbiler i 2025. Bosch ser elektromobilitet som et vigtigt område i fremtiden. Derfor etablerer leverandøren af teknologi og serviceydelser nu sin egen enhed specielt for elektromobilitet. Enheden vil være en del af den nye division Powertrain Solutions.

Fra starten af 2018 vil denne omfatte virksomhedens aktiviteter inden for elektromobilitet samt de nuværende divisioner Gasoline Systems og Diesel Systems. Fremover vil Bosch derfor levere al drivlinjeteknologi til eksisterende og nye kunder fra et og samme sted. Parallelt med udbygningen af elektromobiliteten arbejder Bosch intensivt på at videreudvikle forbrændingsmotorteknologien. Ud over de 20 millioner hybrid- og elbiler i 2025 vil der være ca. 85 millioner nye benzin- og dieseldrevne biler.

Hvad enten det er inden for dieselteknologi, benzinteknologi eller elektromobilitet er Bosch udviklings- og teknologipartner nr. 1 for bilproducenterne. Vi er rent strategisk velforberedt på ændringen til elkørsel, siger Rolf Bulander fra ledelsen af virksomhedsområdet Mobility Solutions. Hvad enten det er brændstof eller elektricitet, vil Bosch også i fremtiden tilføre energi til drivlinjen. Da det i dag fortsat er uvist, hvilken drivlinje eller hvilken kombination af de forskellige typer der vil dominere hvornår, har vi valgt en dobbelt løsning og fortsætter med at udbygge vores ekspertise og viden både inden for elektromobilitet og forbrændingsmotorer, tilføjer Bulander.

Som førende rent teknologisk og på drivlinjemarkedet spiller Bosch en aktiv rolle i udformningen af transformationen af mobilitetskoncepterne. Den nye division Powertrain Solutions vil fremover tilbyde en omfattende teknikportefølje, der vil gøre det mere effektivt, økonomisk og miljøvenligt for mennesker over hele verden at komme fra A til B.

Store investeringer i innovative drivlinjeløsninger

Hvert år bruger Bosch adskillige milliarder euro på videreudvikling af drivlinje-løsninger. Alene i jagten på at få et gennembrud for elektromobilitet investerer virksomheden 400 millioner euro om året. Det meste er gået til batteriforskning og –udvikling. På verdensplan er Bosch den eneste klassiske leverandør til bilindustrien, der både forsker i nuværende og fremtidig celleteknologi. Virksomheden har allerede realiseret mere end 30 elektromobilitetsrelaterede projekter med internatonale bilproducenter. Ca. 1.800 eksperter fra Bosch arbejder på fremtidens elektromobilitet.

Tættere på markedet og kunderne

Rent strategisk vil Powertrain Solutions fokusere på tre kernesegmenter: personbiler og lastbiler med forbrændingsmotorer og hybriddrivlinjer og elbiler. Det giver højst forskellige udfordringer. Vi ser et stort vækstpotentiale i elektromobilitet og erhvervskøretøjer. Hvad angår personbiler med forbrændingsmotorer, vil vi primært koncentrere os om at forbedre effektiviteten, siger Bulander. Tekniske innovationer vil være nødvendige i alle drivlinjeløsninger. I sidste ende er det kun virksomheder, der markedsfører produkter, der reducerer brændstofforbrug og emission yderligere, der fortsat vil være konkurrencedygtige på den lange bane.

Ændringer på markedet

Bosch vil i de kommende år videreudvikle alle disse teknologier parallelt. Kun på den måde kan virksomheden reagere hurtigt og fleksibelt på ændringer i markedet og på tværs af alle områder i forbindelse med drivlinjen. Der er ingen tvivl om, at mobiliteten på lang sigt vil blive elektrisk. Men på nuværende tidspunkt kan det ikke forudsiges pålideligt, hvornår og hvor hurtigt ændringen vil komme, og hvilken form den vil tage.

Powertrain Solutions vil samle ca. 88.000 medarbejdere på mere end 60

lokationer i 25 lande over hele verden. Dette samarbejde vil blive intensiveret i den nye division fra 2018. Antallet af medarbejdere bliver næsten uændret som følge af denne reorganisation.

Bosch-koncernen er en førende international virksomhed med fokus på teknik og serviceydelser. Koncernen har ca. 400.500 ansatte på verdensplan (pr. 31. december 2017). Ifølge foreløbige tal for 2017 opnåede virksomheden en omsætning på 78 mia. euro. Bosch-koncernen er opdelt i fire forretningsområder: Mobility Solutions, Industrial Technology, Consumer Goods og Energy and Building Technology. Som førende IoT-virksomhed tilbyder Bosch innovative løsninger til smart homes, smart cities, forbundet mobilitet og forbundet industri. Med sin kompetence inden for sensorteknologi, software og serviceydelser samt sin egen IoT-cloud kan virksomheden tilbyde kunderne forbundne løsninger på tværs af domæner fra en og samme udbyder. Det er Bosch-koncernens strategiske mål at skabe løsninger til det forbundne liv. Bosch forbedrer livskvaliteten over hele verden med produkter og serviceydelser, der er innovative og vækker begejstring. Kort sagt, Bosch skaber teknologi, der er “Invented for life”.

Bosch-koncernen omfatter Robert Bosch GmbH og ca. 450 datter- og regionalselskaber i ca. 60 lande. Inkl. salgs- og servicepartnere dækker Bosch’s internationale produktions-, udviklings- og salgsnetværk næsten alle lande i verden. Grundlaget for virksomhedens fremtidige vækst er dens innovative styrke. Bosch har 62.500 ansatte inden for forskning og udvikling på 125 lokationer over hele verden.

Virksomheden blev grundlagt i Stuttgart i 1886 af Robert Bosch (1861-1942) som ”værksted for finmekanik og elektroteknik”. Den specielle virksomhedsstruktur i Robert Bosch GmbH sikrer Bosch-koncernen økonomisk uafhængighed. Den giver virksomheden mulighed for at foretage langsigtet planlægning og betydelige investeringer for at sikre fremtiden. 92 % af kapitalandelene i Robert Bosch GmbH ejes af den almennyttige fond Robert Bosch Stiftung GmbH. Stemmeretten udøves i overvejende grad af Robert Bosch Industrietreuhand KG, der varetager virksomhedens ejerfunktion. De øvrige andele ejes af familien Bosch og Robert Bosch GmbH.

Mere information på:

www.bosch.com

www.iot.bosch.com

www.bosch-press.com

twitter.com/BoschPresse