Der kræves cookies for at alle funktioner på denne webside kan anvendes. Aktiver cookies, og genstart browseren. Når en cookie er opdateret, vises en dialogboks.

Denne hjemmeside anvender cookies til udførelse af funktioner, for at opnå brugervenlighed og til brug for statistik. Du kan når som helst ændre denne indstilling ved at klikke på »ændre indstillinger«. Hvis du vil tillade brug af cookies, skal du klikke på »Ja, jeg accepterer«. Vores datasikkerhedspolitik

Landbrug: Sensorteknologi gør landbruget mere effektivt og bæredygtigt

 
 
 

Kontaktpersoner


Lisa Berg Nielsen
Communications Manager
Robert Bosch A/S
Telegrafvej 1
2750 Ballerup
Telefon +45 44 89 89 89

 

14.11.2017 | | Koncernnyheder

Små sensorer kan bl.a. spare landmændene for kontrolbesøg i marken, minimere forbruget af sprøjtegift, optimere høstudbyttet og sikre mælken i mælketanken mod at blive sur.

Vi bliver flere og flere mennesker i verden og må dyrke stadig flere fødevarer, men dyrkningsarealerne vokser ikke i størrelse. Derfor må landmændene øge deres udbytte. I 1900 kunne én landmand brødføde fire personer – i dag er tallet 155 personer, og det tal skal helst blive ved med at stige.

Bosch overfører bilteknologi til landbruget

En nøgle til højere udbytte og øget effektivitet i landbruget er højteknologi. ”Kun få virksomheder på verdensplan har den nødvendige software, sensorteknologi og serviceekspertise, og vi arbejder nu på en række relevante teknologier til landbruget, som både gør det mere effektivt og mere bæredygtigt,” lyder det fra Bosch.

Sensorer sparer tid og øger høstudbyttet

Et eksempel på bilteknologi, der nu benyttes i landbruget, er MEMS-sensorer, som indsamler mikroklimatiske data såsom temperatur og fugtighed i luft og jord. Oplysningerne sendes til landmandens smartphone, så han til enhver tid kan holde øje med afgrøderne uden selv at skulle ud i marken hele tiden. Vha. sensorerne kan landmanden fx få besked om risiko for svampeinfektion, behov for at justere vandingen og det perfekte tidspunkt at høste på. Sensorerne informerer også, hvis der er risiko for frost – før temperaturen er nået under frysepunktet – så landmanden kan nå at tildække planterne. Jordbær-, asparges- og vinavlere benytter allerede teknologien, men også andre frugt- og grøntsagsproducenter kan drage nytte af den og spare tid, producere bedre kvalitet og øge høstudbyttet.

Intelligent sprøjtning minimerer miljøbelastningen

Landbrugsmaskinerne bliver også overvåget af sensorer, så landmanden kan forudse fejl og afhjælpe dem i god tid – og dermed undgå unødvendigt dyre reparationer, kritiske sammenbrud midt i høsten osv. Bosch-sensorerne kan endvidere anvendes til en mere miljøvenlig sprøjteteknologi. Ved hjælp af kamerasensorer kan sprøjtemaskinen skelne mellem afgrøder og ukrudt, så kun ukrudtet rammes med pesticider. Det hele foregår lynhurtigt, i én enkelt proces, mens sprøjten køres hen over marken. På den måde sikrer den intelligente sprøjteteknologi, at landmanden kan bruge mindst mulig sprøjtegift og fjerne ukrudtet på en bæredygtig måde, hvor miljøpåvirkningen minimeres.

Sur mælk undgås med overvågning

Sensorer er også centrale i et nyt mælkeovervågningssystem fra Bosch, som måler mælketemperaturen forskellige steder i landmandens mælketank. Mælken må nemlig ikke blive varmere end 4 grader i længere tid ad gangen, og med det nye system får landmanden en alarm, hvis kølingen ikke fungerer – så han kan handle i tide, før mælken bliver sur. Det nye mælkeovervågningssystem kan installeres i alle mælketanke, uanset fabrikat, model og alder – så også ældre mælketanke til en lav pris kan få eftermonteret den nyeste teknologi og sikre mælkekvaliteten.

Mælkeovervågningssystemet bliver i disse dage præsenteret for offentligheden på Agritechnica, verdens største messe for landbrugsudstyr, i Hannover. Her udstiller Bosch også en række andre nye teknologier til landbruget.

Bosch-koncernen er en førende international virksomhed med fokus på teknik og serviceydelser. Koncernen har ca. 400.500 ansatte på verdensplan (pr. 31. december 2017). Ifølge foreløbige tal for 2017 opnåede virksomheden en omsætning på 78 mia. euro. Bosch-koncernen er opdelt i fire forretningsområder: Mobility Solutions, Industrial Technology, Consumer Goods og Energy and Building Technology. Som førende IoT-virksomhed tilbyder Bosch innovative løsninger til smart homes, smart cities, forbundet mobilitet og forbundet industri. Med sin kompetence inden for sensorteknologi, software og serviceydelser samt sin egen IoT-cloud kan virksomheden tilbyde kunderne forbundne løsninger på tværs af domæner fra en og samme udbyder. Det er Bosch-koncernens strategiske mål at skabe løsninger til det forbundne liv. Bosch forbedrer livskvaliteten over hele verden med produkter og serviceydelser, der er innovative og vækker begejstring. Kort sagt, Bosch skaber teknologi, der er “Invented for life”.

Bosch-koncernen omfatter Robert Bosch GmbH og ca. 450 datter- og regionalselskaber i ca. 60 lande. Inkl. salgs- og servicepartnere dækker Bosch’s internationale produktions-, udviklings- og salgsnetværk næsten alle lande i verden. Grundlaget for virksomhedens fremtidige vækst er dens innovative styrke. Bosch har 62.500 ansatte inden for forskning og udvikling på 125 lokationer over hele verden.

Virksomheden blev grundlagt i Stuttgart i 1886 af Robert Bosch (1861-1942) som ”værksted for finmekanik og elektroteknik”. Den specielle virksomhedsstruktur i Robert Bosch GmbH sikrer Bosch-koncernen økonomisk uafhængighed. Den giver virksomheden mulighed for at foretage langsigtet planlægning og betydelige investeringer for at sikre fremtiden. 92 % af kapitalandelene i Robert Bosch GmbH ejes af den almennyttige fond Robert Bosch Stiftung GmbH. Stemmeretten udøves i overvejende grad af Robert Bosch Industrietreuhand KG, der varetager virksomhedens ejerfunktion. De øvrige andele ejes af familien Bosch og Robert Bosch GmbH.

Mere information på:

www.bosch.com

www.iot.bosch.com

www.bosch-press.com

twitter.com/BoschPresse