Icon--AD-black-48x48Icon--address-consumer-data-black-48x48Icon--appointment-black-48x48Icon--back-left-black-48x48Icon--calendar-black-48x48Icon--Checkbox-checkIcon--clock-black-48x48Icon--close-black-48x48Icon--compare-black-48x48Icon--confirmation-black-48x48Icon--dealer-details-black-48x48Icon--delete-black-48x48Icon--delivery-black-48x48Icon--down-black-48x48Icon--download-black-48x48Ic-OverlayAlertIcon--externallink-black-48x48Icon-Filledforward-right_adjustedIcon--grid-view-black-48x48Icon--info-i-black-48x48Icon--Less-minimize-black-48x48Icon-FilledIcon--List-Check-blackIcon--List-Cross-blackIcon--list-view-mobile-black-48x48Icon--list-view-black-48x48Icon--More-Maximize-black-48x48Icon--my-product-black-48x48Icon--newsletter-black-48x48Icon--payment-black-48x48Icon--print-black-48x48Icon--promotion-black-48x48Icon--registration-black-48x48Icon--Reset-black-48x48share-circle1Icon--share-black-48x48Icon--shopping-cart-black-48x48Icon--start-play-black-48x48Icon--store-locator-black-48x48Ic-OverlayAlertIcon--summary-black-48x48tumblrIcon-FilledvineIc-OverlayAlertwhishlist

Dette websted anvender cookies for at forbedre funktionen, betjeningsvenligheden og til statistiske formål. Du kan altid ændre denne indstilling ved at klikke på "Ændre indstillinger." Hvis du vil tillade brug af cookies, bedes du klikke på "Ja, jeg accepterer.”

Databeskyttelse

Databeskyttelsespolitik hos Robert Bosch A/S

 • Robert Bosch A/S (i det følgende "Bosch eller "Vi" eller "Os") er glade for dit besøg på vores internetsider samt mobil-applikationer (samlet også "online-tilbud") og for din interesse i vores virksomhed og vores produkter.

Bosch respekterer din privatsfære

Beskyttelsen af din privatsfære ved behandlingen af personlige data samt sikkerheden i forbindelse med alle forretningsdata er et vigtigt anliggende for os, som vi tager hensyn til i vores forretningsprocesser. De personlige data, som indsamles ved dit besøg på vores online-tilbud, behandler vi fortroligt og kun i henhold til lovens bestemmelser. Databeskyttelse og informationssikkerhed er elementer i vores virksomhedspolitik.

Ansvarlig

Den ansvarlige for behandlingen af dine data er Robert Bosch A/S; undtagelser forklares i databeskyttelseshenvisningerne.

Vores kontaktdata er følgende:


Robert Bosch A/S

Telegrafvej 1

2750 Ballerup

e-mail: post@dk.bosch.com

Telefon: +45 44 89 89 89

Indsamling, behandling og anvendelse af personlige data

Behandlede datakategorier

Følgende datakategorier behandles:

 • Kommunikationsdata (f.eks. navn, telefon, e-mail, adresse, IP-adresse)
 • Kontraktstamdata (kontraktforhold, produkt-/kontraktinteresse)
 • Kundehistorik
 • Kontraktafregning – og betalingsdata
 • Planlægnings- og styringsdata
 • Bevægelsesdata
 • Oplysningsangivelser (fra tredjemænd, f.eks. oplysningsbureauer, eller fra offentlige registre)

Principper

Personlige data er alle informationer, der vedrører en identificeret eller identificerbar fysisk person, altså eksempelvis navne, adresser, telefonnumre, e-mail-adresser, kontrakt-, bogførings- og afregningsdata, der er udtryk for en persons identitet. Vi indsamler, behandler og anvender kun personlige data (inklusive IP-adresser), når der er givet et lovmæssigt retsgrundlag herfor, eller du har givet os samtykke i den forbindelse, f.eks. som led i en registrering.

Behandlingsformål og retsgrundlag

Enkeltheder vedrørende behandlingsformålene og de tilhørende retsgrundlag fremgår af dette afsnit.


– Til konstatering af fejl og af sikkerhedsgrunde (Retsgrundlag: Opfyldelse af vores retlige forpligtelser på området datasikkerhed og berettiget interesse i afhjælpning af fejl og i sikkerheden omkring vores tilbud).

– Varetagelse og forsvar af vores rettigheder (Retsgrundlag: Berettiget interesse fra vores side i fremsættelse og forsvar af vores rettigheder).

Logfiler
Ved hver anvendelse af internettet overfører din internetbrowser automatisk bestemte informationer, som vi lagrer i såkaldte logfiler. Vi lagrer logfilerne i et kort tidsrum til bestemmelse af fejl og af sikkerhedsgrunde (f.eks. for at opklare angrebsforsøg), hvorefter de slettes. Logfiler, hvis videre opbevaring er nødvendig af bevisgrunde, er undtaget fra sletningen indtil afklaringen af den enkelte hændelse og kan i enkelte tilfælde videregives til undersøgelsesmyndigheder. Logfiler anvendes (uden eller uden fuldstændig IP-adresse) også til analyseformål; se i den forbindelse afsnittet Webanalyse.

I logfilerne lagres især følgende informationer:


 • IP-adresse (internetprotokol-adresse) på terminalen, hvorfra online-tilbudet bliver tilgået
 • Internetadresse på hjemmesiden, hvorfra online-tilbudet blev hentet (såkaldt oprindelses- eller referrer-URL)
 • Navn på den serviceudbyder, over hvilken adgang til online-tilbudet sker
 • Navn på de hentede filer/informationer
 • Dato og klokkeslæt samt varighed af hentningen
 • Overført datamængde
 • Operativsystem og informationer om den benyttede internet-browser inklusive installerede Add-Ons (f.eks. til Flash Player)
 • http-statuskode (f.eks. "forespørgsel vellykket" eller "ønsket fil ikke fundet").

Børn

Dette online-tilbud henvender sig ikke til børn under 13 år.

Videregivelse af data

Videregivelse af data til andre ansvarlige

Vi overfører principielt kun dine personlige data til andre ansvarlige, for så vidt at dette er nødvendigt for at opfylde kontrakten, vi eller tredjeparten har en berettiget interesse i videregivelsen, eller dit samtykke hertil foreligger.

Serviceudbydere (generelt)

Vi pålægger eksterne serviceudbydere at udføre opgaver som salgs- og marketingservices, kontraktstyring, betalingsafvikling, programmering, datahosting og hotline-services. Vi har omhyggeligt udvalgt disse serviceudbydere og overvåger dem regelmæssigt, især deres omhyggelige håndtering og sikring af de data, der er lagret hos dem. Vi forpligter samtlige serviceudbydere til fortrolighed og til overholdelse af lovens bestemmelser. Serviceudbydere kan også være andre virksomheder i Bosch-koncernen.

Varighed af lagring; opbevaringsfrister

Vi lagrer principielt dine data, så længde det er nødvendigt for at udføre vores online-tilbud og de dermed forbundne services, eller vi har en berettiget interesse i den videre lagring.

Webanalyse

Vi har brug for statistiske informationer om anvendelsen af vores online-tilbud for at kunne gøre det mere brugervenligt, foretage rækkeviddemålinger og gennemføre markedsforskning. Til det formål benytter vi webanalyseværktøjer, som er beskrevet i dette afsnit. De anvendelsesprofiler, som er udarbejdet af disse værktøjer ved hjælp af analyse-cookies eller ved analyse af logfiler, sammenføres ikke med personlige data.

Værktøjerne anvender enten slet ikke brugernes IP-addresser eller forkorter dem straks efter indsamlingen. Udbyderne af værktøjerne behandler kun data som databehandlere iht. vores instrukser og ikke til egne formål.

Til hvert værktøj finder du efterfølgende oplysninger om den pågældende udbyder og om, hvordan du kan gøre indsigelse mod indsamlingen og behandlingen af data ved hjælp af værktøjet.

Ved værktøjer, der arbejder med Opt-Out-cookies, skal det bemærkes, at Opt-Out funktionen er enheds-/browserspecifik og principielt kun gælder for den netop anvendte terminal og den anvendte browser. Hvis du bruger flere terminaler/browsere, skal du indstille Opt-Out'et på hver enkelt terminal og i hver enkelt benyttet browser.

Derudover kan du også samlet set forhindre dannelsen af anvendelsesprofiler, idet du generelt deaktiverer anvendelsen af cookies; se i den forbindelse afsnittet Frakobling og sletning af cookies.

Social plugins

I vores online-tilbud bruger vi såkaldte social plugins fra forskellige sociale netværk; disse beskrives enkeltvis i dette afsnit.

Plugins er selvstændige udvidelser fra udbydere af sociale netværk. Vi har ingen indflydelse på omfanget af data, som herunder indsamles og lagres af udbyderne.

Hvis du ikke ønsker, at udbydere af sociale netværk modtager og evt. lagrer/videreanvender data via dette online-tilbud, bør du ikke benytte de pågældende plugins.

Plugins fra Facebook

Facebook drives under www.facebook.com af Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA, og under www.facebook.de af Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Irland, ("Facebook"). En oversigt over plugins fra Facebook og deres udseende finder du her: http://developers.facebook.com/plugins; Information om databeskyttelse hos Facebook finder du her: http://www.facebook.com/policy.php.

Plugins fra Twitter

Twitter drives af Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA ("Twitter"). En oversigt over plugins fra Twitter og deres udseende finder du her: https://twitter.com/about/resources/buttons; Information om databeskyttelse hos Twitter finder du her: https://twitter.com/privacy.

Plugins fra Google+

Google+ drives af Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). En oversigt over plugins fra Google+ og deres udseende finder du her: https://developers.google.com/+/plugins; Information om databeskyttelse hos Google+ finder du her: http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html.

YouTube

Dette online-tilbud benytter videoplatformen YouTube. Når du åbner en side i vores tilbud, overføres der også data til YouTube. Vi er ikke ansvarlige for YouTube's behandling af data.

Eksterne links

Vores online-tilbud kan indeholde links til tredjeparters internetsider. Vi påtager os intet ansvar for disse tredjeparters behandling af personlige data.

Sikkerhed

Vi træffer alle nødvendige tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre et rimeligt beskyttelsesniveau.

Brugernes rettigheder
For at gøre dine rettigheder gældende bedes du benytte oplysningerne i afsnittet Kontakt. I den forbindelse bedes du sørge for, at vi har mulighed for at foretage en entydig identifikation af din person.

Informations- og oplysningsret:

Du har ret til at modtage informationer om behandlingen af dine data af os. I den forbindelse kan du gøre en ret til oplysning gældende vedrørende dine personlige oplysninger, som vi behandler.

Berigtigelses- og sletningsret:

Du kan kræve af os, at vi berigtiger forkerte data og - for så vidt at de lovmæssige forudsætninger er opfyldt - fuldstændiggør eller sletter dine data.

Dette gælder ikke for data, som er nødvendige til afregnings- og bogføringsformål, eller som er omfattet af den lovbestemte opbevaringspligt. For så vidt at adgang til sådanne data ikke er nødvendig, begrænses behandlingen af dem imidlertid (se efterfølgende).

Begrænsning af behandling:

Du kan kræve af os - for så vidt at de lovmæssige forudsætninger er opfyldt - at vi begrænser behandlingen af dine data.

Indsigelse mod databehandling:

Desuden har du til enhver tid ret til gøres indsigelse mod vores databehandling. Vi vil så standse behandlingen af dine data, medmindre vi - i henhold til lovens bestemmelser - kan dokumentere ufravigelige beskyttelsesværdige grunde til en fortsat behandling, som vejer tungere end dine rettigheder.

Indsigelse mod direkte marketing:

Du kan desuden til enhver tid gøre indsigelse mod behandlingen af dine personlige data til reklamemæssige formål ("reklameindsigelse"). Bemærk venligst, at der af organisatoriske grunde kan forekomme en overlapning mellem din indsigelse og anvendelsen af dine data i forbindelse med en igangværende kampagne.

Indsigelse mod databehandling ved retsgrundlag "berettiget interesse":

Desuden har du til enhver tid ret til gøres indsigelse mod vores databehandling, for så vidt at denne beror på retsgrundlaget "berettiget interesse". Vi vil så standse behandlingen af dine data, medmindre vi - i henhold til lovens bestemmelser - kan dokumentere ufravigelige beskyttelsesværdige grunde til en fortsat behandling, som vejer tungere end dine rettigheder.

Tilbagekaldelse af samtykke:

Såfremt du har givet os samtykke til at behandle dine data, kan du til enhver tid tilbagekalde det med virkning for fremtiden. Retmæssigheden af behandlingen af dine data indtil tilbagekaldelse sker, berøres ikke heraf.

Klagemulighed hos tilsynsmyndigheden:

Du har ret til at indgive en klage hos en databeskyttelsesmyndighed. Du kan i den forbindelse rette henvendelse til den databeskyttelsesmyndighed, der er ansvarlig for din bopæl/delstat eller til den databeskyttelsesmyndighed, der er ansvarlig for os.

Dette er:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5
1300 København K

Telefon 3319 3200

E-mail: dt@datatilsynet.dk

Ændring af databeskyttelseshenvisningen

Vi forbeholder os ret til at ændre vores sikkerheds- og databeskyttelsesforanstaltninger, for så vidt at dette er nødvendigt på grund af den tekniske udvikling. I disse tilfælde vil vi også tilpasse vores henvisninger vedrørende databeskyttelse tilsvarende. Du bedes derfor være opmærksom på den til enhver tid aktuelle version af vores databeskyttelseshenvisning.

Kontakt

Hvis du ønsker at kontakte os, kan du benytte den angivne adresse i afsnittet "Ansvarlig".

For at gøre dine rettigheder gældende, anmelde databeskyttelseshændelser samt ved forslag/idéer og klager vedrørende behandlingen af dine personlige data anbefaler vi, at du henvender dig til vores koncernrepræsentant for databeskyttelse:

Hr. Matthias Goebel
Konzerndatenschutzbeauftragter
Informationssicherheit und Datenschutz Bosch-Gruppe (C/ISP)
Robert Bosch GmbH
Kronenstrasse 22
70173 Stuttgart TYSKLAND

eller

Abteilungsbriefkasten.cisp@de.bosch.com

Udgave:
20. maj 2018