Icon--AD-black-48x48Icon--address-consumer-data-black-48x48Icon--appointment-black-48x48Icon--back-left-black-48x48Icon--calendar-black-48x48Icon--Checkbox-checkIcon--clock-black-48x48Icon--close-black-48x48Icon--compare-black-48x48Icon--confirmation-black-48x48Icon--dealer-details-black-48x48Icon--delete-black-48x48Icon--delivery-black-48x48Icon--down-black-48x48Icon--download-black-48x48Ic-OverlayAlertIcon--externallink-black-48x48Icon-Filledforward-right_adjustedIcon--grid-view-black-48x48Icon--info-i-black-48x48Icon--Less-minimize-black-48x48Icon-FilledIcon--List-Check-blackIcon--List-Cross-blackIcon--list-view-mobile-black-48x48Icon--list-view-black-48x48Icon--More-Maximize-black-48x48Icon--my-product-black-48x48Icon--newsletter-black-48x48Icon--payment-black-48x48Icon--print-black-48x48Icon--promotion-black-48x48Icon--registration-black-48x48Icon--Reset-black-48x48share-circle1Icon--share-black-48x48Icon--shopping-cart-black-48x48Icon--start-play-black-48x48Icon--store-locator-black-48x48Ic-OverlayAlertIcon--summary-black-48x48tumblrIcon-FilledvineIc-OverlayAlertwhishlist

Dette websted anvender cookies for at forbedre funktionen, betjeningsvenligheden og til statistiske formål. Du kan altid ændre denne indstilling ved at klikke på "Ændre indstillinger." Hvis du vil tillade brug af cookies, bedes du klikke på "Ja, jeg accepterer.”

Databeskyttelse

Databeskyttelsespolitik hos Robert Bosch A/S

Udbyder Juridiske forhold Databeskyttelse
  • Robert Bosch A/S (i det følgende "Bosch eller "Vi" eller "Os") er glade for dit besøg på vores internetsider samt mobil-applikationer (samlet også "online-tilbud") og for din interesse i vores virksomhed og vores produkter.

Bosch respekterer din privatsfære

Beskyttelsen af din privatsfære ved behandlingen af personlige data samt sikkerheden i forbindelse med alle forretningsdata er et vigtigt anliggende for os, som vi tager hensyn til i vores forretningsprocesser. De personlige data, som indsamles ved dit besøg på vores online-tilbud, behandler vi fortroligt og kun i henhold til lovens bestemmelser. Databeskyttelse og informationssikkerhed er elementer i vores virksomhedspolitik.

Ansvarlig

Den ansvarlige for behandlingen af dine data er Robert Bosch A/S; undtagelser forklares i databeskyttelseshenvisningerne.

Vores kontaktdata er følgende:


Robert Bosch A/S

Telegrafvej 1

2750 Ballerup

e-mail: post@dk.bosch.com

Telefon: +45 44 89 89 89

Indsamling, behandling og anvendelse af personlige data

Behandlede datakategorier

Følgende datakategorier behandles:

  • Kommunikationsdata (f.eks. navn, telefon, e-mail, adresse, IP-adresse)

Principper

Personlige data er alle informationer, der vedrører en identificeret eller identificerbar fysisk person, altså eksempelvis navne, adresser, telefonnumre, e-mail-adresser, kontrakt-, bogførings- og afregningsdata, der er udtryk for en persons identitet. Vi indsamler, behandler og anvender kun personlige data (inklusive IP-adresser), når der er givet et lovmæssigt retsgrundlag herfor, eller du har givet os samtykke i den forbindelse, f.eks. som led i en registrering.

Behandlingsformål og retsgrundlag

Vi, samt de serviceudbydere, vi har tilknyttet, behandler dine personlige data til følgende forarbejdningsformål:

- Tilvejebringelse af disse online tilbud

(Retsgrundlag: Retfærdig interesse for vores side i direkte markedsføring, så længe dette sker i overensstemmelse med databeskyttelses- og konkurrenceret).


– Til konstatering af fejl og af sikkerhedsgrunde (Retsgrundlag: Opfyldelse af vores retlige forpligtelser på området datasikkerhed og berettiget interesse i afhjælpning af fejl og i sikkerheden omkring vores tilbud).

– Varetagelse og forsvar af vores rettigheder (Retsgrundlag: Berettiget interesse fra vores side i fremsættelse og forsvar af vores rettigheder).

Logfiler
Ved hver anvendelse af internettet overfører din internetbrowser automatisk bestemte informationer, som vi lagrer i såkaldte logfiler. Vi lagrer logfilerne i et kort tidsrum til bestemmelse af fejl og af sikkerhedsgrunde (f.eks. for at opklare angrebsforsøg), hvorefter de slettes. Logfiler, hvis videre opbevaring er nødvendig af bevisgrunde, er undtaget fra sletningen indtil afklaringen af den enkelte hændelse og kan i enkelte tilfælde videregives til undersøgelsesmyndigheder.

I logfilerne lagres især følgende informationer:


  • IP-adresse (internetprotokol-adresse) på terminalen, hvorfra online-tilbudet bliver tilgået
  • Internetadresse på hjemmesiden, hvorfra online-tilbudet blev hentet (såkaldt oprindelses- eller referrer-URL)
  • Navn på den serviceudbyder, over hvilken adgang til online-tilbudet sker
  • Navn på de hentede filer/informationer
  • Dato og klokkeslæt samt varighed af hentningen
  • Overført datamængde
  • Operativsystem og informationer om den benyttede internet-browser inklusive installerede Add-Ons (f.eks. til Flash Player)
  • http-statuskode (f.eks. "forespørgsel vellykket" eller "ønsket fil ikke fundet").

Børn

Dette online-tilbud henvender sig ikke til børn under 13 år.

Videregivelse af data

Videregivelse af data til andre ansvarlige

Vi overfører principielt kun dine personlige data til andre ansvarlige, for så vidt at dette er nødvendigt for at opfylde kontrakten, vi eller tredjeparten har en berettiget interesse i videregivelsen, eller dit samtykke hertil foreligger.

Oplysninger om retsgrundlaget findes i afsnittet - Behandlingsformål og retsgrundlag. Tredjeparter kan også være andre virksomheder i Bosch-koncernen. Når data overføres til tredjeparter baseret på en berettiget interesse, forklares dette i denne databeskyttelsesmeddelelse.

Derudover kan data overføres til andre controllere, når vi er forpligtet til at gøre det på grund af lovmæssige bestemmelser eller retslige ordrer.

Serviceudbydere (generelt)

Vi pålægger eksterne serviceudbydere at udføre opgaver som salgs- og marketingservices, kontraktstyring, betalingsafvikling, programmering, datahosting og hotline-services. Vi har omhyggeligt udvalgt disse serviceudbydere og overvåger dem regelmæssigt, især deres omhyggelige håndtering og sikring af de data, der er lagret hos dem. Vi forpligter samtlige serviceudbydere til fortrolighed og til overholdelse af lovens bestemmelser. Serviceudbydere kan også være andre virksomheder i Bosch-koncernen.

Videregivelse til modtagere uden for EØS

Vi kan også videregive personlige data til modtagere, der har hjemsted uden for EØS i såkaldte tred-jelande. I så fald sikrer vi før videregivelse, at der hos modtageren enten forefindes et rimeligt niveau for databeskyttelse (f.eks. på grundlag af en beslutning om tilstrækkeligt beskyttelsesniveau truffet af Europa-Kommissionen for det pågældende land eller en aftale om såkaldte EU-standardkontraktbestemmelser fra den Europæiske Union med modtageren), eller at dit samtykke til videregivelsen foreligger.

Du kan hos os rekvirere en over-sigt over modtagere i tredjelande og en kopi af de konkret aftalte regelsæt til sikring af et rimeligt databeskyttelsesniveau. Hertil bedes du benytte oplysningerne i afsnittet Kontakt.

Varighed af lagring; opbevaringsfrister

Vi lagrer principielt dine data, så længde det er nødvendigt for at udføre vores online-tilbud og de dermed forbundne services, eller vi har en berettiget interesse i den videre lagring. I alle andre tilfælde sletter vi dine personlige data med undtagelse af data, som vi er forpligtet til at opbevare for opfyldelse af lovmæssige forpligtelser (f.eks. på grund af opbevaringsperioder for skatte- og handelsregler, er vi forpligtet til at have dokumenter som kontrakter og fakturaer til rådighed for en vis periode).

Brug af Cookies

Generelt

Cookies er små tekstfiler, der lagres på din computer ved et besøg på vores online-tilbud. I cookies lagres principielt ingen personlige data, men kun en online-identifikation.

Frakobling og sletning af cookies

Når du besøger vores internetsider, spørges du i en Cookie-Layer Pop Up, om du vil tillade de cookies, der bruges på vores side, eller om du vil deaktivere dem i indstillingerne.

Hvis du vælger ikke at tillade cookies, indstilles der en Opt-Out cookie i din browser. Denne cookie benyttes udelukkende til at allokere din indsigelse. Deaktivering af cookies kan imidlertid føre til, at enkelte funktioner på vores internetsider ikke længere er tilgængelige for dig.

Bemærk venligst, at en Opt-Out cookie af tekniske grunde kun kan benyttes til den browser, hvorfra den blev indstillet. Hvis du vil slette cookies eller benytte en anden browser/terminal, skal du foretage Opt-Out en gang til.

Indstillingsmuligheden omfatter ikke cookies, som under dit besøg på tredjeparters internetsider er placeret af andre udbydere.

Via din browser kan du imidlertid altid slette samtlige cookies. I den forbindelse bedes du indhente oplysninger i din browsers hjælpefunktioner. Også dette kan imidlertid føre til, at enkelte funktioner ikke længere er til rådighed for dig.

Desuden er der via følgende hjemmeside mulighed for at administrere og deaktivere tredjeudbyderes anvendelse af cookies:

http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement.

Denne hjemmeside drives ikke af os, og vi er således ikke ansvarlige og har ingen indflydelse på indhold og tilgængelighed.

Oversigt over de af os anvendte cookies

I dette afsnit finder du en oversigt over de af os anvendte cookies.

Absolut nødvendige cookies

Bestemte cookies er nødvendige, for at vi kan tilvejebringe vores online-tilbud på en sikker måde. Til denne kategori hører f.eks. følgende:

Navn: privacy-accepted

Type: Permanent

Denne cookie gemmes i maksimalt 12 måneder, eller indtil du tilbagekalder dit samtykke til brugen af cookies..

Formål:

Husker dit samtykke til brugen af cookies til denne hjemmeside

Navn: privacy-settings

Type: Permanent

Denne cookie gemmes i max. 60 dage, eller indtil du ændrer dine indstillinger med hensyn til brugen af cookies.

Formål:

Husker hvilke cookie du har tilladt for denne website.

Stage 1: absolutely necessary cookies accepted

Stage 2: absolutely necessary and convenience cookies accepted

Convenience cookies

Disse cookies giver os mulighed for at forbedre brugervenlighed og ydeevne på vores hjemmesider. Denne kategori omfatter:

Navn: geoservice

Type: Permanent

Denne cookie vil blive lagret for max. 10 dage eller indtil du ændrer dine cookie settings.

Formål:

Husker dit valg af region og land.

Navn: privacy-social

Type: Permanent

Denne cookie vil blive lagret for max. 60 dage eller indtil du ændrer dine cookie settings.

Formål:

Husker dine sociale media settings.

Google

Google Maps

Denne side bruger kortservice fra Google Maps via an API. Udbyder er Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

For brugen af funktionerne i Google Maps er det nødvendigt at gemme din IP-adresse. Disse oplysninger overføres normalt til en server fra Google LLC i USA og gemmes der. Udbyderen af denne side har ingen indflydelse på denne overførsel af data.

Brugen af Google Maps er i interesse for en tiltalende præsentation af vores online tilbud og en let hentning af de steder, der er opført af os på hjemmesiden. Dette repræsenterer en overvejende legitim interesse fra vores side ift GDPR.

Se venligst Googles privatlivspolitik for at få flere oplysninger om håndtering af brugerdata:

https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

Google reCAPTCHA

I visse tilfælde bruger vi reCAPTCHA-tjenesten fra firmaet Google LLC til at sikre passende datasikkerhed for brug af kontaktformularer. Dette tjener først og fremmest for differentieringen af, om input er lavet af en fysisk person eller svigagtigt ved maskine eller automatiseret behandling. Dette repræsenterer en overvejende legitim interesse fra vores side som omhandlet i artikel 6, afsnit 1, lit. f GDPR. Tjenesten omfatter afsendelse af IP-adressen og om nødvendigt andre data, som Google kræver til reCAPTCHA-tjenesten til Google. De afvigende databeskyttelsesbestemmelser i Google LLC gælder for dette formål.

Yderligere oplysninger om Googles LLCs privatlivspolitik er tilgængelige på: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/.

Google web skrifter

Dette websted anvender såkaldte web-skrifttyper fra udbyderen Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA til ensartet visning af skrifttyper.

Når du åbner en side, indlæser browseren de krævede webskrifttyper i din browserens cache for at vise tekster og skrifttyper korrekt.

Til dette formål skal den browser, du bruger, oprette forbindelse til Google-serverne. Dette informerer Google om, at vores hjemmeside blev åbnet via din IP-adresse. Brugen af Google web skrifttyper er i interesse for en ensartet og tiltalende præsentation af vores online tilbud. Dette repræsenterer en overvejende legitim interesse fra vores side som omhandlet i artikel 6, afsnit 1, lit. f GDPR.

Din computer bruger en standard skrifttype, hvis din browser ikke understøtter web skrifttyper.

Mere information om Goole webskrifter - se https://developers.google.com/fonts/faq og Googles databeskyttelsespolitik: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

Content Delivery Network of Akamai

For at optimere læsningstiderne på denne hjemmeside bruger vi et såkaldt "Content Delivery Network" (CDN), der tilbydes af Akamai Technologies, Inc., 150 Broadway, Cambridge, MA 02142, USA. Dette repræsenterer en overvejende legitim interesse i henhold til artikel 6, afsnit 1, lit. f GDPR.

Akamai Technologies, Inc. er certificeret under Privacy Shield-aftalen, der giver garanti for at overholde den europæiske databeskyttelseslovgivning.

De afvigende databeskyttelsesbestemmelser for Akamai Technologies, Inc. gælder for dette formål.

Yderligere information om Akamai Technologies privatlivspolitik. Inc. er tilgængelig her https://www.akamai.com/de/de/privacy-policies/.

Social plugins

I vores online-tilbud bruger vi såkaldte social plugins fra forskellige sociale netværk; disse beskrives enkeltvis i dette afsnit.

Plugins er selvstændige udvidelser fra udbydere af sociale netværk. Vi har ingen indflydelse på omfanget af data, som herunder indsamles og lagres af udbyderne.

Hvis du ikke ønsker, at udbydere af sociale netværk modtager og evt. lagrer/videreanvender data via dette online-tilbud, bør du ikke benytte de pågældende plugins.

Plugins fra Facebook

Facebook drives under www.facebook.com af Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA, og under www.facebook.de af Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Irland, ("Facebook"). En oversigt over plugins fra Facebook og deres udseende finder du her: http://developers.facebook.com/plugins; Information om databeskyttelse hos Facebook finder du her: http://www.facebook.com/policy.php.

Plugins fra Twitter

Twitter drives af Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA ("Twitter"). En oversigt over plugins fra Twitter og deres udseende finder du her: https://twitter.com/about/resources/buttons; Information om databeskyttelse hos Twitter finder du her: https://twitter.com/privacy.

Plugins fra LinkedIn

LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA (“Twitter”). En oversigt over plugins fra LinkedIn og deres udseende finder du her: https://developer.linkedin.com/plugins; Information om databeskyttelse hos LInkedIn her: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

YouTube

Dette online-tilbud benytter videoplatformen YouTube. Når du åbner en side i vores tilbud, overføres der også data til YouTube. Vi er ikke ansvarlige for YouTube's behandling af data. YouTube, LLC, 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066, USA (“YouTube”). Hvis du tilgår en tilsvarende side af vores tilbud, etableres en forbindelse til YouTube-afspilleren, så video- eller lydfilen kan overføres og afspilles. I processen sendes data også til YouTube som ansvarlig organ. Vi er ikke ansvarlige for behandlingen af disse data på YouTube.

Yderligere oplysninger om omfanget og formålet med de indsamlede data, om videre behandling og udnyttelse af dine data fra YouTube, om dine rettigheder og dine valgbare databeskyttelsesindstillinger findes i YouTube's privatlivspolitik.

Eksterne links

Vores online-tilbud kan indeholde links til tredjeparters internetsider. Vi påtager os intet ansvar for disse tredjeparters behandling af personlige data.

Sikkerhed

Vi træffer alle nødvendige tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre et rimeligt beskyttelsesniveau.

Brugernes rettigheder
For at gøre dine rettigheder gældende bedes du benytte oplysningerne i afsnittet Kontakt. I den forbindelse bedes du sørge for, at vi har mulighed for at foretage en entydig identifikation af din person.

Informations- og oplysningsret:

Du har ret til at modtage informationer om behandlingen af dine data af os. I den forbindelse kan du gøre en ret til oplysning gældende vedrørende dine personlige oplysninger, som vi behandler.

Berigtigelses- og sletningsret:

Du kan kræve af os, at vi berigtiger forkerte data og - for så vidt at de lovmæssige forudsætninger er opfyldt - fuldstændiggør eller sletter dine data.

Dette gælder ikke for data, som er nødvendige til afregnings- og bogføringsformål, eller som er omfattet af den lovbestemte opbevaringspligt. For så vidt at adgang til sådanne data ikke er nødvendig, begrænses behandlingen af dem imidlertid (se efterfølgende).

Begrænsning af behandling:

Du kan kræve af os - for så vidt at de lovmæssige forudsætninger er opfyldt - at vi begrænser behandlingen af dine data.

Indsigelse mod databehandling:

Desuden har du til enhver tid ret til gøres indsigelse mod vores databehandling. Vi vil så standse behandlingen af dine data, medmindre vi - i henhold til lovens bestemmelser - kan dokumentere ufravigelige beskyttelsesværdige grunde til en fortsat behandling, som vejer tungere end dine rettigheder.

Indsigelse mod direkte marketing:

Du kan desuden til enhver tid gøre indsigelse mod behandlingen af dine personlige data til reklamemæssige formål ("reklameindsigelse"). Bemærk venligst, at der af organisatoriske grunde kan forekomme en overlapning mellem din indsigelse og anvendelsen af dine data i forbindelse med en igangværende kampagne.

Indsigelse mod databehandling ved retsgrundlag "berettiget interesse":

Desuden har du til enhver tid ret til gøres indsigelse mod vores databehandling, for så vidt at denne beror på retsgrundlaget "berettiget interesse". Vi vil så standse behandlingen af dine data, medmindre vi - i henhold til lovens bestemmelser - kan dokumentere ufravigelige beskyttelsesværdige grunde til en fortsat behandling, som vejer tungere end dine rettigheder.

Tilbagekaldelse af samtykke:

Såfremt du har givet os samtykke til at behandle dine data, kan du til enhver tid tilbagekalde det med virkning for fremtiden. Retmæssigheden af behandlingen af dine data indtil tilbagekaldelse sker, berøres ikke heraf.

Klagemulighed hos tilsynsmyndigheden:

Du har ret til at indgive en klage hos en databeskyttelsesmyndighed. Du kan i den forbindelse rette henvendelse til den databeskyttelsesmyndighed, der er ansvarlig for din bopæl/delstat eller til den databeskyttelsesmyndighed, der er ansvarlig for os.

Dette er:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5
1300 København K

Telefon 3319 3200

E-mail: dt@datatilsynet.dk

Ændring af databeskyttelseshenvisningen

Vi forbeholder os ret til at ændre vores sikkerheds- og databeskyttelsesforanstaltninger, for så vidt at dette er nødvendigt på grund af den tekniske udvikling. I disse tilfælde vil vi også tilpasse vores henvisninger vedrørende databeskyttelse tilsvarende. Du bedes derfor være opmærksom på den til enhver tid aktuelle version af vores databeskyttelseshenvisning.

Kontakt

Hvis du ønsker at kontakte os, kan du benytte den angivne adresse i afsnittet "Ansvarlig".

For at gøre dine rettigheder gældende, anmelde databeskyttelseshændelser bedes du benytte dig af følgende link:

https://www.bkms-system.net/bosch-datenschutz.

For forslag og klager vedrørende behandlingen af dine personlige data anbefaler vi, at du henvender dig til vores koncernrepræsentant for databeskyttelse:

Data Protection Officer

Information Security and Privacy (C/ISP)

Robert Bosch GmbH

Postfach 30 02 20

70442 Stuttgart

GERMANY

eller

DPO@bosch.com

Udgave:
Opdateret 24. juni 2018