Gå til hovedindhold
Bosch i Danmark

Juridiske forhold for Robert Bosch A/S

Copyright (©)

Al indhold på denne hjemmeside, (specielt tekst, billeder, grafik, lyd, animationer og film) samt placeringen af disse på Boschs hjemmesider er beskyttet af copyright og andre kommercielle ophavsrettigheder. Uden samtykke fra den respektive rettighedsejer må indholdet af disse websteder ikke kopieres, formidles, ændres eller gøres tilgængelige for tredjepart til kommercielle formål.

Varemærkeoplysninger

Med mindre andet er angivet, er alle varemærker anvendt på Bosch’ hjemmesider ophavsretligt beskyttede af Robert Bosch GmbH i Tyskland.

Forbehold

Denne hjemmeside er sammensat med størst mulig omhu. Ikke desto mindre kan nøjagtigheden eller rigtigheden af de oplysninger, de indeholder, ikke garanteres. Bosch er ikke ansvarlig for tab eller skade som direkte eller indirekte skyldes brug af disse hjemmesider, medmindre Bosch med vilje har forårsaget grov uagtsomhed.

Ingen licens

De immaterielrettigheder, der er angivet på Bosch’s hjemmeside, f.eks. patenter, varemærker og copyright, er beskyttet. Denne hjemmeside giver ikke licens til at bruge Boschs eller tredjemands immaterielle rettigheder.

Information om Online Dispute Resolution

Den Europæiske Kommission stiller en platform til online-tvistbilæggelse (ODR) til rådighed. Denne platform skal være stedet for en udenoms retslig bilæggelse af tvister med henblik på online-købsaftaler og online-serviceaftaler.

Platformen findes på http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Bosch tager ikke del i forlig uden om domstolen før forbrugermæssige voldgiftsinstanser.