Gå til hovedindhold
Bosch i Danmark
Bæredygtighed, værdier og compliance

Vores ansvar

For Bosch-koncernen betyder bæredygtighed at sikre virksomheden mangeårig succes, mens vi samtidigt beskytter de naturlige ressourcer til fremtidige generationer. Vi vil gøre vedvarende energi billigere og mobilitet endnu mere sikker, renere og mere økonomisk, og udvikler miljøvenlige produkter på tværs af brancher.

Jeg er overbevist om, at erhvervslivet kan bidrage afgørende til løsningen af de udfordringer, samfundet står overfor.
Dr. Volkmar Denner, koncernchef

Vores værdier — det vi bygger på

Vores værdier genspejler den måde, vi driver forretning på: vores professionelle etik i samarbejdet med vores forretningspartnere, investorer, ansatte og samfundet.

Icon number 1

Fremtids- og resultatorienteret

Vores handlinger har fokus på resultater. Det giver os mulighed for at sikre vores fremtid. Det skaber også en sund basis for virksomhedens og stiftelsens sociale initiativer.

Icon number 2

Ansvar og bæredygtighed

Vi handler med omtanke og ansvarlighed til gavn for samfund og miljøet.

Icon number 3

Initiativ og konsekvens

Vi handler på eget initiativ, tager et ansvar og følger vores mål med stor beslutsomhed.

Icon number 4

Åbenhed og tillid

Vi kommunikerer vigtige virksomhedsmeddelelser rettidigt og åbent. Det er det bedste grundlag for et forhold, der bygger på tillid.

Icon number 5

Fairness

Vi giver vores kollegaer og forretningspartnere en fair behandling og ser dette som hjørnestenen i vores virksomheds succes.

Icon number 6

Pålidelighed, troværdighed og legalitet

Vi lover kun, hvad vi kan levere, accepterer aftaler som bindende, og respekterer og overholder loven i alle vores forretningstransaktioner.

Icon number 7

Mangfoldighed

Vi sætter pris på og opmuntrer til mangfoldighed p.g.a. den berigelse, det giver, og ser det som absolut nødvendigt for vores succes.

Tegning af Robert Bosch

På lang sigt er en ærlig og fair tilgang til at gøre forretninger altid den mest profitable.

Robert Bosch, 1921
 "We are Bosch" på testsanlægget Yakeshi, Kina.

We are Bosch

Vores mission forklarer, hvad der driver os, hvad vi har til fælles og hvad vi står for. Vi ønsker at give et varigt indtryk i verden ved hjælp af et unikt og enestående team.

Compliance

Hos Bosch er efterlevelse af loven en integreret del af virksomhedens værdier.

Volkmar Denner

Målet med vores globalt gældende regler for virksomhedens adfærd er at beskytte vores medarbejdere og virksomheden samt vores kunder og partnere.

Som vores mission "We are Bosch" siger: "Vi lover kun det vi kan holde, accepterer aftaler som bindende og respekterer og overholder loven i alle vores forretningstransaktioner." For at understrege vigtigheden af dette princip har vi opsummeret vores position med henblik på lovkrav og etiske spørgsmål i vores globalt tilgængelige Code of Business Conduct. Code of Business Conduct danner retningslinjen for, hvordan vi ønsker at drive forretning.

Bosch har et globalt compliancesystem, der ledes af en Chief Compliance Officer. Denne rapporterer direkte til ledelsen. Der findes også en compliance-enhed og compliance-chefer i alle divisioner og regioner.

Forebyggelses- og inspektionstiltag, inklusive dobbelt kontrolprincip, jobrotation i følsomme områder og regelmæssige audits er designet til at støtte vores værdibaserede compliancesystem. Derudover afholder vi et obligatorisk compliance-træningsprogram for vores medarbejdere. Vi har desuden etableret en "Compliance dialog,", der gør det muligt at diskutere compliance-relaterede emner og erfaringer blandt vores ledere, medarbejdere og compliance-chefer.

Compliance-systemet omfatter også en rapporteringshotline, som medarbejdere, forretningspartnere og tredje personer altid kan benytte til at rapportere uregelmæssigheder. Ansvarlig og lovlig adfærd stopper ikke ved virksomhedens dør. Med dette i tankerne, har vi formuleret en Code of Conduct for leverandører, der definerer principper og krav for et samarbejde med Bosch. Vi gennemfører regulære revisioner og kontrol for at sikre at vores leverandører overholder disse principper. I et miljø, der ændrer sig hurtigt, reviderer vi konstant vores compliancesystem for hurtigt at kunne tilpasse vores regler og processer til nye juridiske og tekniske krav.

Downloads

Code of Business Conduct

Code of Business Conduct

Code of Conduct for samarbejdspartnere

Code of Conduct for samarbejdspartnere

Ofte stillede spørgsmål

Hvad mener vi med compliance?

Compliance betyder efterlevelse af regler og virksomhedens regler. Med andre ord skal alle Bosch-koncernens og datterselskabernes forretningsaktiviteter på alle mulige måder overholde alle lovkrav, Code of Business Conduct samt alle eksisterende retningslinjer og centrale direktiver med henblik på dette emne ("compliance principle").

Emnet compliance er noget, der angår alle medarbejdere, da alle - direkte eller indirekte påvirkes af overtrædelser: på den ene side kan lovovertrædelser medføre retsforfølgelse, alt efter sagens omfang. På den anden side kan overtrædelse af complianceprincippet forvolde finansielle skader for virksomheden og skade dens reputation. Resultatet er en forringelse af virksomhedens forretningseffektivitet, og derigennem af dens succes. Compliance betyder også forretningsrelationer mellem Bosch og tredje personer: Bosch ønsker ikke at blive involveret i andres overtrædelse af compliance-princippet.

Hvad skal der gøres, hvis compliance-kravet overtrædes?

Det er op til vores samarbejdspartnere at rapportere mulige overtrædelser af compliance-princippet, for på denne måde at være med til at begrænse konsekvenserne af disse overtrædelser og forhindre lignende overtrædelser i fremtiden. Dette gælder også for forretningspartnere og tredje personer.

Hvem kan rapportere overtrædelser af compliance-princippet?

• Alle medarbejdere, inklusive praktikanter og PhD-studerende

• Eksternt ansatte personer, som medarbejdere hos underleverandører eller hos eksterne serviceydere

• Alle forretningspartnere, som leverandører, kunder eller joint-venture-partnere

• Alle tredje personer

Hvilke overtrædelser bør rapporteres?

Det er vigtigt at rapportere hændelser der tyder på at der er begået en forbrydelse — som tyveri, bedrageri eller afpresning — eller at der foreligger en systematisk overtrædelse af loven eller virksomhedens interne regler som den forsætlige og vedvarende overtrædelse af kvalitets- eller sikkerhedsstandarder eller med Code af Business Conduct.

Mistanke, men ingen beviser — bør der rapporteres?

Ja. Compliance officers er ansvarlige for at gennemføre undersøgelser, samle beviser, der kan holde i retten og indlede alle tiltag, der måtte være nødvendige. De understøttes af eksperter i specialistforretningsenheden, der har gennemgået træning og har den relevante autoritet.

Skal personer, der rapporterer overtrædelser, frygte ulemper?

Personer, der rapporterer mulige compliance-problemer efter bedste viden og i god tro skal ikke frygte ulemper fra virksomhedens side som resultat af deres handlinger.

Er det muligt at fremlægge anonyme rapporter?

Rapporter kan fremlægges anonymt via Bosch compliance hotline. Det er muligt at oprette en sikker mailboks i hotline for at samarbejde anonymt med den ansvarlige compliance officer.

Hvad sker der præcist med en rapport?

Compliance officeren er ansvarlig for at indlede en undersøgelse vedrørende de rapporterede overtrædelser og for at sikre at sagen er løst tilfredsstillende (om nødvendig med støtte fra Bosch specialistafdelinger eller eksterne specialister).

Dokumentation og gennemskuelighed

Hver rapport af mulige overtrædelser og de tiltag, der i sidste ende træffes, skal dokumenteres af compliance officer. Under hensyntagen til de involverede parters legitime interesser kan den person, der har rapporteret sagen, forespørge om sagens gang. Hvis undersøgelsen af en sag frafaldes, fordi der ikke er fundet relevante overtrædelser, informeres den pågældende person tilsvarende, forudsat den er blevet bedt om at kommentere inder undersøgelsen eller har anmodet om denne oplysning.

Beskyttelse af personlige oplysninger

Enhver rapportering af mulige compliance-overtrædelser omfatter normalt afsløringen af personlige data. Derfor kræver modtagelsen og behandlingen af disse rapporter at de rapporterende personer informeres om deres rettigheder under loven om beskyttelse af personlige data og at de samtykker at deres personlige oplysninger anvendes under undersøgelsen af deres compliance-sag. Dette gælder ikke for anonymt fremsatte rapporter.

Kontakt Bosch

Vi glæder os til dine spørgsmål.

Telefon

Send os en meddelelse

Chat med os!

Har du spørgsmål eller forslag? Kontakt os. Vi er tilstede fra 08.00 – 17.00 på alle hverdage.