Gå til hovedindhold
Bosch i Danmark
Bæredygtighed, værdier og compliance

Vores ansvar

Ved at handle på en økonomisk, miljømæssig og social ansvarlig måde vil vi forbedre menneskers livskvalitet og sikre livsgrundlaget for aktuelle og fremtidige generationer. Vi vil gøre vedvarende energi billigere og mobilitet endnu mere sikker, ren og økonomisk, og vil udvikle miljøvenlige produkter på tværs af brancher.

Klar strategi for mere bæredygtighed

Bosch’s bæredygtighedsstrategi baserer på konkrete målsætninger på alle fokusområder. Vi har i mange år arbejdet utrætteligt på at realisere disse mål.

Grafik over Boschs visionære mål for bæredygtigheden: Målsætningernes seks dimensioner danner en sekskant. Dimensionen klimahandling omfatter "reducering af CO₂ emissioner" og "energieffektivitet" og "vedvarende energi". Dimensionen vand omfatter emner som "vandknaphed" og "vandkvalitet". Dimensionen kredsløbsøkonomi omfatter emner som "materialeeffektivitet" og "second life". Dimensionen mangfoldighed omfatter emner "ligestilling" og "inklusion". Dimensionen menneskerettigheder omfatter emner som "ansvarlighed" og "gennemskuelighed". Dimensionen sundhed omfatter "arbejdssikkerhed" og "problematiske stoffer". I centret af sekskanten står "Nye dimensioner for bæredygtighed 2025".
Visionære mål i "Nye dimensioner for bæredygtighed 2025."

Bæredygtigheden defineres ofte som en ligevægt mellem økonomiske, miljø- og sociale aspekter. Samtidigt er bæredygtighed et veletableret koncept på kapitalmarkederne under forkortelsen ESG (environment, social, governance). Vores omfattende forståelse af bæredygtighed forbinder begge disse tilgange. Den ligger til grund for bæredygtig ledelse, leverer klar orientering på alle niveauer og sikrer at vores handlinger er effektive. Derfor vil vi, ved at handle på en økonomisk, miljømæssig og social ansvarlig måde, forbedre menneskers livskvalitet og sikre livsgrundlaget for nulevende og fremtidige generationer.

Vores målvision "Nye dimensioner for bæredygtighed 2025" forvandler denne ambition til konkrete handlinger. Påvirkning fra megatrends, der påvirker vores virksomhed og resultater fra vores materialeanalyse, danner disse målsætninger rammen for vores aktiviteter i de næste år.

Fakta og tal

Åbenhed og ærlighed, omfattende og gennemskuelig kommunikation — det er målestokken for vores rapportering vedrørende bæredygtighed. Fordi vi vil være en partner i samfundet, der ikke kun er ansvarlig, men også pålidelig.

Bosch bærdygtighedsrapport

Rapport om den aktuelle bæredygtighed

Med vores årlige faktabog gør vi handlinger transparent — omfattende og sammenlignelig i overensstemmelse med retningslinjer i Global Reporting Initiative.

Vores værdier — det vi bygger på

Vores værdier genspejler den måde, vi driver forretning på: vores professionelle etik i samarbejdet med vores forretningspartnere, investorer, ansatte og samfundet.

Fremtids- og resultatorienteret

Vores handlinger har fokus på resultater. Det giver os mulighed for at sikre vores fremtid. Det skaber også en sund basis for virksomhedens og stiftelsens sociale initiativer.

Ansvar og bæredygtighed

Vi handler med omtanke og ansvarlighed til gavn for samfund og miljøet.

Initiativ og konsekvens

Vi handler på eget initiativ, tager et ansvar og følger vores mål med stor beslutsomhed.

Åbenhed og tillid

Vi kommunikerer vigtige virksomhedsmeddelelser rettidigt og åbent. Det er det bedste grundlag for et forhold, der bygger på tillid.

Fairness

Vi giver vores kollegaer og forretningspartnere en fair behandling og ser dette som hjørnestenen i vores virksomheds succes.

Pålidelighed, troværdighed og legalitet

Vi lover kun, hvad vi kan levere, accepterer aftaler som bindende, og respekterer og overholder loven i alle vores forretningstransaktioner.

Mangfoldighed

Vi sætter pris på og opmuntrer til mangfoldighed p.g.a. den berigelse, det giver, og ser det som absolut nødvendigt for vores succes.

Tegning af Robert Bosch

På lang sigt er en ærlig og fair tilgang til at gøre forretninger altid den mest profitable.

Robert Bosch, 1921
 "We are Bosch" på testsanlægget Yakeshi, Kina.

We are Bosch

Vores mission forklarer, hvad der driver os, hvad vi har til fælles og hvad vi står for. Vi ønsker at give et varigt indtryk i verden ved hjælp af et unikt og enestående team.

Regelefterlevelse — selv ud over virksomhedens grænser

Regelefterlevelse (compliance) henviser til overholdelse af lovkrav og virksomhedens retningslinjer. Hos Bosch er den en integreret del af vores virksomhedsværdier. Derfor har vi utvetydigt defineret vores position med henblik på lovkrav og etiske spørgsmål i vores globalt tilgængelige Code of Business Conduct. Sammen med Bosch-værdierne, danner den et grundlag, som vi mener er nøglen til Boschs forretningssucces. Og fordi ansvarlig og lovlig adfærd er vigtig ud over virksomhedens grænser, har vi fastlagt vores forventninger til vores forretningspartnere i en tilsvarende Code of Conduct.

Dr. Stefan Hartung
Dr. Stefan Hartung, administrerende direktør
Code of Business Conduct

Code of Business Conduct

Code of Conduct for samarbejdspartnere

Code of Conduct for samarbejdspartnere

Styringssystem for compliance management i hele koncernen

Bosch’s compliance managementsystem leverer en globalt bindende ramme for at fremme en efterlevelse af regler og anvendes til at reducere risici for compliance. Det danner grundlag for en effektiv implementering af eksterne og interne krav, og definerer minimumskrav for compliance-relevante processer. Dette omfatter forskellige forebyggende og kontroltiltag og et internt Bosch-whistleblower-system. Associerede partnere, medarbejdere, forretningspartnere og tredje personer altid kan benytte systemet til at rapportere uregelmæssigheder, efter ønske også anonymt.

Ofte stillede spørgsmål

Compliance betyder efterlevelse af regler og virksomhedens regler. Med andre ord skal alle Bosch-koncernens og datterselskabernes forretningsaktiviteter på alle mulige måder overholde alle lovkrav, Code of Business Conduct samt alle eksisterende retningslinjer og centrale direktiver med henblik på dette emne ("compliance principle").

Emnet compliance er noget, der angår alle medarbejdere, da alle - direkte eller indirekte påvirkes af overtrædelser: på den ene side kan lovovertrædelser medføre retsforfølgelse, alt efter sagens omfang. På den anden side kan overtrædelse af complianceprincippet forvolde finansielle skader for virksomheden og skade dens reputation. Resultatet er en forringelse af virksomhedens forretningseffektivitet, og derigennem af dens succes. Compliance betyder også forretningsrelationer mellem Bosch og tredje personer: Bosch ønsker ikke at blive involveret i andres overtrædelse af compliance-princippet.

Det er op til vores samarbejdspartnere at rapportere mulige overtrædelser af compliance-princippet, for på denne måde at være med til at begrænse konsekvenserne af disse overtrædelser og forhindre lignende overtrædelser i fremtiden. Dette gælder også for forretningspartnere og tredje personer.

• Alle medarbejdere, inklusive praktikanter og PhD-studerende

• Eksternt ansatte personer, som medarbejdere hos underleverandører eller hos eksterne serviceydere

• Alle forretningspartnere, som leverandører, kunder eller joint-venture-partnere

• Alle tredje personer

Det er vigtigt at rapportere hændelser der tyder på at der er begået en forbrydelse — som tyveri, bedrageri eller afpresning — eller at der foreligger en systematisk overtrædelse af loven eller virksomhedens interne regler som den forsætlige og vedvarende overtrædelse af kvalitets- eller sikkerhedsstandarder eller med Code af Business Conduct.

Ja. Compliance officers er ansvarlige for at gennemføre undersøgelser, samle beviser, der kan holde i retten og indlede alle tiltag, der måtte være nødvendige. De understøttes af eksperter i specialistforretningsenheden, der har gennemgået træning og har den relevante autoritet.

Personer, der rapporterer mulige compliance-problemer efter bedste viden og i god tro skal ikke frygte ulemper fra virksomhedens side som resultat af deres handlinger.

Rapporter kan fremlægges anonymt via Bosch compliance hotline. Det er muligt at oprette en sikker mailboks i hotline for at samarbejde anonymt med den ansvarlige compliance officer.

Compliance officeren er ansvarlig for at indlede en undersøgelse vedrørende de rapporterede overtrædelser og for at sikre at sagen er løst tilfredsstillende (om nødvendig med støtte fra Bosch specialistafdelinger eller eksterne specialister).

Hver rapport af mulige overtrædelser og de tiltag, der i sidste ende træffes, skal dokumenteres af compliance officer. Under hensyntagen til de involverede parters legitime interesser kan den person, der har rapporteret sagen, forespørge om sagens gang. Hvis undersøgelsen af en sag frafaldes, fordi der ikke er fundet relevante overtrædelser, informeres den pågældende person tilsvarende, forudsat den er blevet bedt om at kommentere inder undersøgelsen eller har anmodet om denne oplysning.

Enhver rapportering af mulige compliance-overtrædelser omfatter normalt afsløringen af personlige data. Derfor kræver modtagelsen og behandlingen af disse rapporter at de rapporterende personer informeres om deres rettigheder under loven om beskyttelse af personlige data og at de samtykker at deres personlige oplysninger anvendes under undersøgelsen af deres compliance-sag. Dette gælder ikke for anonymt fremsatte rapporter.

Kontakt Bosch

Vi glæder os til dine spørgsmål.

Telefon

Send os en meddelelse

Chat med os!

Har du spørgsmål eller forslag? Kontakt os. Vi er tilstede fra 09.00 – 17.00 på alle hverdage.