Gå til hovedindhold
Bosch i Danmark
Bosch i hele verden

Bosch-koncernen i korte træk

Bosch Group i hele verden

Hvad vi gør

Bosch-koncernen er en førende international virksomhed med fokus på teknik og serviceydelser. Koncernen har ca 429.000 ansatte på verdensplan (pr. 31.12.2023). I regnskabsåret 2023 opnåede virksomheden en omsætning på 91,6 mia. euro. Bosch-koncernen er opdelt i fire forretningsområder: Mobility, Industrial Technology, Consumer Goods og Energy and Building Technology. Derudover anvender Bosch sin viden inden for tilslutning og kunstig intelligens til at udvikle og producere intelligente, brugervenlige og bæredygtige produkter. Virksomheden sigter med sine forretningsaktiviteter mod at bruge teknologi til at forme universelle tendenser som automatisering, elektrificering, digitalisering, opkobling og en orientering mod bæredygtighed. Den brede tilstedeværelse på tværs af brancher og regioner styrker Boschs innovationskraft og robusthed. Med sin ekspertise inden for sensorik, software og tjenester er virksomheden i stand til at tilbyde kunder tværfaglige løsninger fra en enkelt kilde. Derudover anvender Bosch sin viden inden for opkobling og kunstig intelligens til at udvikle og producere intelligente, brugervenlige og bæredygtige produkter. Med teknologi, der er "Invented for life", ønsker Bosch at hjælpe med at forbedre livskvaliteten og bevare naturressourcerne.

Bosch-koncernen globalt

Omsætning, medarbejdere, lokationer - nøgletal og mærker i et overblik
(pr. 31. december 2023 | afrundet)

429.400

ansatte på verdensplan

91,6

mia. euro i omsætning

90.100

forskere og ingeniører på verdensplan

468

datter- og regionalselskaber i ca. 60 lande

4,8

mia. euro i EBIT fra driften

7,3

mia. euro udgifter til forskning og udvikling

Publikationer

Her kan du downloade de aktuelle oplysninger om Bosch som pdf-filer.

Forside Bosch i dag

Bosch i dag

Alt hvad du har brug for at vide om Bosch på en tydelig og kortfattet måde.

Forside Bosch årsrapport

Årsrapport 2023

Virksomhedsprofil og årsrapport 2023

Vores forretningsområder

Selskabets struktur og organisation

Robert Bosch GmbHs selskabsretslige struktur sikrer Bosch-koncernens økonomiske uafhængighed. Den gør det muligt vor virksomheden at fastlægge langfristede strategier og allerede nu at investere i store fremtidsorienterede projekter. 94 procent af kapitalandelene i Robert Bosch GmbH ejes af den almennyttige fond Robert Bosch Stiftung GmbH. De øvrige andele ejes af familien Boschs selskab og Robert Bosch GmbH. Stemmerettighedernes majoritet ligger hos Robert Bosch Industrietreuhand KG; der agerer som administrerende deltager.

  • Selskabsdeltagere i Robert Bosch GmbH. Andelenes fordeling: 1% Robert Bosch GmbH, 5% ERBO II GmbH/familie Bosch, 94 % Robert Bosch Stiftung GmbH
  • Selskabsdeltagere i Robert Bosch GmbH. Stemmerettighedernes fordeling: 7% familie Bosch, 93% Robert Bosch Industrietreuhand KG

Robert Bosch Stiftung

Administrationsbygning, Robert Bosch Stiftung og Robert Boschs tidligere hus i Stuttgart

Siden den blev grundlagt i 1964 har Robert Bosch Stiftung GmbH videreført grundlæggerens sociale virke. Med dens økonomiske støtte bidrager den til udviklingen af bæredygtige løsninger for samfundets udfordringer. I den forbindelse realiserer den egne projekter, den indgår partnerskaber og yder økonomisk støtte til andres initiativer. Fonden finansierer sit arbejde med den udbytte, den modtager som selskabsdeltager i Robert Bosch GmbH.

Kontakt Bosch

Vi glæder os til dine spørgsmål.

Telefon

Send os en meddelelse

Chat med os!

Har du spørgsmål eller forslag? Kontakt os. Vi er tilstede fra 09.00 – 17.00 på alle hverdage.